HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-DF49/S474

R-P312/S116 > Z290 > L21/S145 > DF13 > Z39589 > DF49/S474

DF49 S474 AM01922
Y2599 FGC436
Z2980 S6154
22315349-C-G
Z2983 S6146 S475 AM01921
S476 Z2976 AM01919
DF23 S193
Z2985 S7068
Z2986 S6137
Z2961
S642 Z2974 AM01907
Z2956 AM01923
Z2962
Z2963
Z2964
S6155 Z2965
S637 Z2970 AM01903
Z2971 AM01904
M222 PAGES00084 Page84
S641 Z2973 AM01906
S645 Z2977 AM01920
Z2984 AM01911
S651 Z2988 AM01912
S6152 Z2990
S6141 Z2991
Y2601
Z2969 A1 AM01918
S652 Z2989 AM01913
S6149 Y2602 FGC438
S7815 FGC8023
FGC449 Y2596 S7072
FGC462 S7073
S635 Z2968 AM01902
S640 Z2972 AM01905
Z16322
Z2966
M11666 CTS11001
Z2975 S643 AM01908
S656 Z2959 AM01916
S653 Z2955 AM01914
Z2960 AM01917
Z16323
Y2606
S655 Z2992 AM01915
Z2958
M2626 S629
Y2597 FGC439
FGC7512
FGC435
Y2600 FGC437
S634 Z2967 AM01901
Z2982 S648 AM01910
FGC33465
FGC33464
DF106 S658 Y2841 FGC4100
DF104 S661 Y2842 FGC4099
DF105 S659 Y2843 FGC7927
DF108 Y2844 FGC7930 S6151
DF109 S660 Y2845 FGC4101
DF85 S675
22226564-A-G
22336682-T-C
FGC12183 Y7081
FGC12184 Y7082
FGC12185 Y7084
Y7085
FGC12186
FGC12187 Y7090
FGC12768 Y7086
FGC12190 Y7091
FGC12191 Y7087
FGC12192 Y7083
BY2474
FGC12188 Y7089
S673
24970847-C-T
S668
DF97
FGC8738 Y7007
FGC8739 Y7006
FGC8740
ZZ36
FGC19851
BY3346
BY3345
FGC19846
FGC19849
FGC19840
FGC19856
FGC19844
FGC57794
FGC19847
FGC19848
FGC19845
FGC19852
FGC19854
FGC19857
FGC19858
FGC19853
FGC30115
6385814-AAAC-A
FGC30116
14705095-ACAC-A
14705100-C-CCCCTTCAT
FGC30118
FGC30120
FGC19842
A1147
FGC33216
FGC33214
19790490-T-C
FGC42106
BY21189
BY18273
BY21190
BY21191
BY21192
BY21193
BY21194
BY21195
BY21206 FGC65266
Z29319
FGC41501
BY35773
BY21154
Z38936
BY21155
BY21157
BY21158
BY21156
Y128824
BY21159
BY21160
BY21161
22467175-C-A
22317690-G-A
BY38581
BY38584
BY38582
BY38586
19035790-A-T
22483231-G-A
BY38583
PH1066
BY11535
BY11536
BY11537
BY11538
BY11539
BY11540
BY11541
BY3343
A4697
FGC49797
FGC49799
FGC58598
BY21235
BY21236
BY21238
BY21237
S666
BY21179 FGC68168
BY21180 FGC68161
BY21181 FGC68162
BY18299
6120433-G-A
BY18252
BY35767
BY35768
BY35769
BY35770
22748783-TATC-T
BY21177
BY21173
14579645-AG-A
BY21178
BY21176
BY21172
FGC39685
23081372-G-GT
BY21174
BY21175
FGC8840
BY471 A1330
FGC62103
Y22125 FGC49699
FGC8740?
BY470 A1332
BY472 A1331
FGC51813 A12202 BY31357
17144917-CT-C
FGC52372
Y16739
FGC52373
FGC52368
FGC52369
FGC52370
FGC52371
FGC8041 F6497
FGC51812
8119767-AG-A
FGC51811
PF4004 P37
FGC51814
FGC51816
P41 M359 A17722
13290160-A-G
Y109167
FGC49693
21385447-GA-G
FGC49692
A11230 FGC49695
A11106
A11101
A11103
Y24026
YP1404 A11104
A11099
A11105
A11100
A11102
FGC51957
7792326-C-CA
FGC51958
FGC51959
FGC51960
A11231
BY21203
16576508-TA-T
BY41036
BY21205
BY21204
BY3344
BY18350
BY25937
FGC3921
BY25911
FGC40092
21550672-CCTTT-C
FGC40093
BY11548
A10680
Y60709 BY25887
BY18346
Y67437 BY25904
BY25907 Y67980
BY25910 Y68519
Y72140
Y74775 BY25927
FGC57584
BY25946
FGC32830
FGC32825
FGC32828
FGC32835
FGC32820
FGC49726
FGC49727
FGC49729
FGC49731
Y34170 BY21168 FGC73757
Y34172 BY21171 FGC73766
Y34545 BY21169 FGC73758
Y34171 BY21170 FGC73763
BY18310
BY18316
FGC73764 Y104487
Y104964
FGC73767 Y107222
Y112738 FGC73768
BY38588
ZS5825 F14287
L147 PF4883
BY38589
BY38590
BY38591
BY38592
BY38593
23277466-G-T
BY11545
A2202 BY2720 Y13557
BY2722 Y13558
Y13567
BY2726 Y13559
BY2731 Y13561
BY2732
A2204 BY2667 Y13167
A2205 BY2688 Y13556
A2206 BY2692 Y13563
BY28766 Y38324
A2203 BY2728 Y13560
21437882-CAT-C
A2207 BY2698 Y13564
BY2700
A2209 BY2705 Y13168
A2210 BY2708 Y13566
A2208 BY2702 Y13565
BY21214
BY21215
A5904
FGC35555
FGC35551
FGC35553
22281175-A-G
A15499 BY18325
A15492
A15493
A15495
A19678 BY31170
A19675
A19676
A19679
Y2:18384-G-C
A19680
BY41035
FGC4133
BY11711
BY11710
FGC4134
BY11712
A744
22469704-A-G
BY22816
BY11713
BY24586
BY11714
BY11715
FGC4125
FGC4119
FGC4120
FGC4121
FGC4122
FGC4126
FGC4132
BY18370
A2303
BY21241
BY21242
A10022
BY11716
BY11717
A11228
BY11718
BY11719
BY21163
BY21164
BY21166
BY18368
BY21162
BY21165
BY21167
FGC4108 S588
S7814
A694
FGC59190 BY13139 A13155
BY13138
PF2028
FGC59192
FGC59196
BY18222
17887021-GC-AA
ZS4440
BY18237
BY205
BY202
BY203
BY204
BY199
BY200
BY201
BY20506
BY20507
BY20508
BY20509
BY20510
BY20511
BY20512
BY20513
BY20514
BY4142
22274507-TC-T
25985424-T-G
F1265 M1313
FGC29784
FGC29785
FGC29786
FGC29787
FGC29789
FGC29792
FGC29783
FGC29788
FGC29790
YFS538056 A11307
YFS538069 BY11433
YFS538041 BY20497
YFS538057 BY20498
YFS538060 BY20499
YFS538064 BY20500
YFS538066 BY20501
YFS538067 BY20502
YFS538071 BY20503
FGC51761
FGC51763
PF349
FGC51764
S603 FGC7928
ZZ76
FGC57785
BY3342
A8591
22289411-C-G
22432848-C-G
26010575-C-T
A17558 BY20521
A17559 BY20522
A2710 F10964
BY20523 A17560
BY20524 A17561
BY20525 A17562
FGC23592 Y12191
A1742 Y12192
FGC23595 Y12190
A1743 Y12193
BY35985
Y26713 A12551
A12545 BY13070 Y26633
A12546 BY13071 Y26634
Y2:19766-C-G
A12552 BY13069 Y26632
BY35986
A12547
BY18201
FGC17916
BY18227
BY20533
BY20534
BY3347
A17594 FGC65688
FGC19860
FGC19862
FGC19863
FGC19865
FGC19866
FGC19869
24274479-G-A
S590
BY18205
FGC20450
Y86801
Y89167
BY18225
Y93943
Y96259
Y96591
BY19377
23069714-C-CA
S595
FGC65687 BY19784
22890047-GCAAA-G
BY19782
FGC57769
FGC4113 Y9391
A10628
A9884
A9886
A10629
A10630
A9885
FGC16732
13457842-A-T
22479033-G-C
BY31643
22479124-G-A
Y40047
FGC16737
FGC16740
FGC16741
PR3059 Y42946
22479024-T-A
22479025-T-A
22479026-T-G
22479046-C-G
22479132-A-G
FGC19831
22438495-C-T
FGC19839
25913977-C-G
FGC19833
FGC62850
FGC62851
FGC19832
FGC19838
FGC19830
FGC57921
FGC57922
FGC57923
FGC57924
FGC57925
BY35762
15538736-G-A
16243028-G-A
BY35763
BY35764
BY35765
BY35766
A5388
Y30883
A5389
A5386
A5390
27507583-G-A
A5387
22443308-TC-T
17949897-T-TA
BY20536
A9883
BY11432
FGC30690
FGC30691
BY11522
BY11523
A10535
FGC30697
A10530
A10531
A10534
A10538
A7989
BY13680
BY13681 FGC57036
BY13682 FGC57038
BY13683 FGC57042
BY13684 FGC57043
CTS5456
BY13685 FGC57047
BY21258
FGC57048
BY20515
BY11735
22304229-C-G
25013632-T-C
BY11733
BY11734
22243694-C-G
22345339-T-C
BY11736
BY11737
FGC64965
FGC64966
Z25507
FGC64967
FGC64969
FGC64970
7351556-G-A
8791338-G-A
15522645-A-G
18023545-C-A
BY26523
22439296-T-G
Z20835
23868079-T-A
21510577-C-T
A223 Y3645
Z18599
Z44995
A822
25862092-C-T
25055031-C-A
A823
A984
A981
A982
A983
ZS4617 A743 Z2716
A11242
15353215-AC-A
A11245
A11247
A11248
A11246
A11244
BY586
BY587
BY588
BY589
BY590
A8683
A8681
A8684
A8685
A8687
BY39974
A8682
A11695
A11696
A11697
A11698
A11699
A11700
BY3339
BY11692
BY11693
A225 Y3646
22220570-T-A
BY29939
A224 Y3644
6317442-C-G
FGC33468
FGC33469
FGC36291
FGC33473
FGC36292
A1774
A1775
FGC32899
BY18130 FGC61655
FGC61657
BY18193 FGC61659
A5614 FGC35902
A5615 FGC35903
FGC35904
A5607 FGC35906
14809540-CAG-C
L159 S169
BY21244
BY21245
A5613 FGC35911
A5612 FGC35910
22459390-TT-C
A5608 FGC35907
A5609
A5610 FGC35908
BY11694
BY11695
BY11696
BY11698
BY11697
A259
Y19870
A260
FGC5939
Z17590
FGC27678
A6925
A2216 BY2727
BY11720
A2217 BY2681
BY2703
BY11721
22362181-T-A
23638825-G-A
A5902
A5903
FGC55176
BY18132
BY38389
BY38390
BY38393
BY38395
BY38396
BY38399
BY38401
BY13838 A11929
BY3338
A18795
BY11723
BY11722
A884
A885
A886
A883
A887 Z38723 AM00143
BY21239
BY21240
A11846
A11847
Y95844
BY11724
BY11725
FGC42414
A10525
BY18145 FGC65250
BY18162 FGC65252
FGC65254
BY18138
BY18120 Y32125
BY18144 Y32126
BY18150 Y31295
BY18188 Y32124
9968233-C-T
FGC19472
BY18115 Y32123
BY21219
Y31294
BY21220
BY18179
24353381-A-C
BY18182
BY18186
BY18122
BY18194
Y90693
FGC23742
A1206
FGC23739
FGC23736
FGC23737
FGC23738
Y24596
FGC23741
BY11687 Y24533
BY11688 Y24599
BY11689 Y24600
BY11690 Y24598
BY11691 Y24597
Y30761 BY21260
Y61966
Y66797
Y77196
BY21182
16281983-A-AT
ZS8379
26095917-T-G
BY11707
A11391
A11227
A11426
BY11708 Y23987
A11427
FGC37882
BY11709
BY21143 A13154
PR6913 Y15541
Y29000
Y37276
BY18040
BY39947
Y103352
22019280-TA-T
22467852-T-G
BY198 A738
A8815 FGC40507
FGC40502
FGC40511
BY11726
BY21186
BY21187 FGC68777
BY21188
S27575 BY20834
A15878
A15879
A15880
A15881
A15865
A15876
A15875
BY20835 A15864
Y36587
A15877
A10642
FGC9773 Z17265
BY41037
BY41038
BY41039
BY41040
BY41041
BY41042
FGC32795
FGC32794
FGC32796
FGC32797
FGC32799
FGC32800
FGC32805
FGC32807
FGC32808
BY21183
BY21184
BY21185
BY38594
BY32055
M2619
Y77865
BY38595
FGC46310
FGC46309
22426548-T-A
Y129772 BY35727
BY35728 Y128387
BY35729 Y128214
22472310-G-C
22123969-T-C
3833902-GT-G
7552212-T-A
6983399-A-AT
BY35737
BY35739
BY35740
9143034-G-A
9523390-G-A
BY35741
BY35742
BY35743
BY35744
21222868-G-A
BY35745
Y3328 FGC12726
BY35746
BY35747
A10528
BY11727
A10529
A10526
A10527
Y21577
Y24814 BY11728
Y24815 BY11729
Y24520 BY11730
Y24813 BY11731
BY21256
BY21257
Y23074
Y23076
Y23073
Y22116
Y23075
Y22118
A11215
BY21253
22849386-TATC-T
Y96240
22237882-C-G
22310382-G-A
ZZ55
BY11738
A10656
A10660
A10661
A10662
A10665
A10668
M10957
A10671
A10659
Z8477 SUR246
A10657
A10658
A10663
A10664
A10666
A10669
A10670
FGC46519
S568 FGC451
FGC448
FGC440
FGC463
FGC450
S566 FGC453
FGC456
PF1169
FGC460
FGC40240
FGC444
FGC445
FGC40245
FGC458
A10857
13711410-G-A
26233632-T-C
A10853
A10854
BY38350
Y63653
Y65302
Y71098
Y81107
Y60251
Y62116
Y62520
9024123-C-A
Y66302
Y76918
BY38351
BY11739
A7364 BY3340
2653099-GA-G
A7365 BY3341
Y30427
Y23821
A7360
A7361
A7362
A7363
A10675
15028075-GTATTT-G
18285164-G-A
Y30151
BY18041
FGC4077 Y3455
FGC4078
FGC4087 Y3454
FGC12948
FGC12950
A2182
A2183
FGC29480
FGC29503
A725
BY18044
BY18043
14919053-ATTC-A
A2299
A2300
A2301
FGC57861
A2302
FGC811
BY21224
BY21225
BY21226
BY21227
BY21228
BY21229
BY21230
BY21231
Y36300
BY35287
Y36299
22023237-T-C
FGC42640
FGC42641
FGC42642
FGC42643
FGC42644
FGC42645
FGC42646
FGC42647
FGC42648
18035803-G-A
FGC42649
FGC42651
FGC42653
22467193-C-A
A11360
A11361
A11362
BY11740
BY21223 A13231
Y13280
A16663 BY21249
A16664 BY21250
A16660 BY21246
FGC67595 BY21251
BY21252
A16661 BY21247
A16662 BY21248
8153153-G-GA
24199076-A-T
FGC40940
FGC40942
FGC40943
FGC40947
FGC40949
FGC40951
FGC40953
22479372-TG-T
FGC40948
FGC40952
BY35282
BY35291
BY35293
A18247
FGC17814
A18249
A18250
A18251
ZS9905 Z40711
3951292-C-A
8442032-GC-G
9900654-C-A
BY18039
18810496-C-A
ZZ29
ZZ30 FGC34050
Z17591 ZP69
Z17592
Z17593
Z17594
Z17595
Z17596
Z17597
Z17598
Z17599
Z17600
Z17601
Z17602
Z17603
Z17604
Z17605
Z17606
Z17607
Z17608
Z17609
Z17610
BY23426
FGC34047
FGC34048
ZP106
BY2729 ZP107
BY2670
BY2673
15202004-A-G
BY2676
BY2677
BY2639
22450709-C-T
FGC6540 ZP75
FGC6564 ZP76
FGC6562 ZP77
FGC70067
FGC6545
5335693-A-G
FGC6546
FGC6550
FGC6552
FGC6553
FGC6554
FGC6556
FGC6557
FGC6558
FGC6559
FGC6563
FGC6565
FGC6567
FGC6570
FGC6572
FGC6576
FGC6577
FGC6579
FGC6582
FGC6583
FGC6584
FGC6585
FGC6575
BY3442
BY3443
BY3444
BY24703
BY3437
19814955-A-AT
ZS3601
25176709-T-C
BY3439
BY3446
BY24467
BY24888
BY38746
22440289-G-T
BY3440
22471094-C-T
BY23735
BY23806
BY24271
BY3441
22274664-C-A
22455625-C-T
24899916-T-A
BY23458
BY38743
BY23799
BY24135
BY24887
BY38745
A13153
15038466-TG-T
FGC6547
FGC6587
FGC6551
FGC6560
FGC6569
FGC6571
FGC6573
FGC8074
BY24509
26565426-G-A
FGC6586
FGC6549
FGC6561
BY24815
BY23560
8280170-A-AT
BY23592
ZP66
FGC22940 ZP67
BY23729
BY23821
BY24155
21399468-CTG-C
BY24354
Z15158
ZP68
BY24684
BY24687
BY39916
BY39917
Z13524
BY39918
BY39919
BY39920
BY39921
BY39922
BY39924
BY39925
BY39926
BY39929
A515
BY39931
BY39933
BY39934
BY39911
BY39912
BY39913
BY39914
BY39915
BY39923
Y98010
21297982-C-T
BY39927
21859973-G-A
BY39928
BY39930
BY39932
ZS5988
A8255 ZP92
2801010-GTTTC-G
FGC51328
FGC51330
FGC51331
FGC51332
FGC51334
BY16562 FGC63486
FGC51335
FGC51336
FGC51338
FGC51340
14995786-TG-T
15901901-CT-C
CTS5284
FGC51341
FGC51343
FGC51345
FGC51346
FGC51347
FGC51348
21081557-AAAAG-A
BY16561 Y31470
FGC51349
FGC51350
BY40650
BY40651
BY40654
BY40691
BY40697
BY40700
BY40701
BY40707
BY40710
BY40711
ZS7685
BY40718
BY40719
17924212-C-T
BY40733
BY40744
18093777-G-A
19214310-A-T
21288084-C-T
BY40762
BY40763
BY40765
BY40770
BY40774
22442980-G-A
BY13494
Y109426
22710674-A-T
BY40819
BY40820
Y59531
BY40830
FGC30381
FGC30386
BY3436
FGC30380
BY19694
FGC30382
22505603-A-G
FGC30379
FGC30378
FGC30404
FGC30387
22487093-TG-T
FGC30383
13745750-A-T
FGC30390
FGC30384
FGC30391
FGC30392
FGC30393
FGC30394
FGC30398
21064874-TA-T
Z6508
FGC30401
FGC30402
FGC30403
FGC30389
BY19693
3436383-C-G
FGC30383?
FGC30399
25734330-G-A
24150732-C-T
FGC30388
FGC30396
FGC30395
FGC30385
FGC30377
24471147-T-TA
BY19690
A11223
A11224
Y22139 ZP149
ZP148
Y22142 ZP181
22302007-T-G
22316467-C-T
Y22135
Y22136 ZP185
Y22137 ZP186
Y22138
ZP179
ZP180
Y22143 ZP182
ZP183
22871158-TC-T
ZP184
23819647-AGCTGTGACT-A
Y22140
FGC47441 BY13519
FGC65724
FGC65728
FGC65730
FGC65731
FGC65732
BY22111
FGC65722
FGC65723
FGC60442 Y29932
FGC60443 Y30201
FGC60445 Y30202
FGC60446 Y30871
FGC60447 Y29934
FGC60448 Y30203
FGC60450 Y30204
Y30872 FGC60451
FGC20797 Y14144 ZS10282
FGC60455
Y30205 FGC60456
FGC13963
ZP176
ZP177
BY23641
ZP178
BY23817
ZP171
ZP172
BY24077
ZP173
ZP174
BY24395
22464962-C-G
22467970-G-A
BY24590
ZP175
BY24889
Y24874
Y24878
BY23728
Y24892
Y24525
Y24880
Y24875
Y24887
Y24527
Y24881
Y24873
Y24876
Y24891
Y24877
Y24886
Y24528
21834854-G-GAT
Y24885
A16146
PF1181
BY24601
Y24888
Y24890
Y24883
Y24882
PF2252
Y24889
Y24879
ZP112
Y31595
Y31578
Y31582
Y31576
BY23696
Y31593
Y31584
Y31579
A13152
Y31580
Y31590
Y31591
Y31314
Y31577
Y31581
Y31583
Y31596
Y31594
Y31315
BY24550
BY24657
BY24688
Y31592
Y31588
Y31585
Y29872
Y30160
6400695-G-A
S3710 CTS360
S3711 CTS1233
S3721 CTS1400
8336850-C-T
9742035-T-G
PH1247
S3722 CTS3502
S3725 CTS4001
S3712 CTS5889
CTS5969
CTS8387 S3709
BY36171
CTS9865 S3717
PH4876
22479700-T-G
PH5121
24378218-G-A
28803017-C-T
8332772-G-A
9114686-C-G
BY23430
PR697
BY23519
BY23527
BY23542
BY23662
BY23701
BY23800
15061911-TTGAACAAC-T
BY23931
BY24027
BY24042
BY24046
BY24067
BY24069
BY24134
BY24154
BY24190
BY24264
BY24627
BY24659
BY24713
BY24729
A16307
YP4824
ZP227
ZP228
ZP229
ZP230
ZP231
ZP232
ZP233
ZP234
ZP235
BY24021
ZP236
ZP237
ZP238
BY22227
ZP239
22720672-G-GA
BY24802
ZP240
FGC9595 ZP55
FGC9591 ZP54
ZP41
ZP42
FGC9631 ZP56
17079776-AG-A
17358691-GTC-G
ZP43
ZP44
FGC9635 ZP57
26125768-C-A
BY3438
BY2606 ZP101
BY2607
BY2608 ZP02 ZP102
BY2665 FGC35629
BY2609 ZP03 ZP103
BY2610
PH718
Z1823 CTS2230 AMM042
BY2611
BY2612
BY2613
BY2614
BY2615
16368089-AC-A
BY2617 BY24897
BY2618
BY2619
BY2620
BY2621
PF4341
BY2622
FGC35634
BY2623
BY2624
BY2625
Z18480
BY2626
FGC35638
BY2627
A5550 FGC35640
BY2628 ZP104
BY2629 ZP105
5755771-AC-A
22436426-T-G
25959878-T-A
A5582
A5531
A5533
A5536
A5537
A5541
A5526 FGC35624
A5529 FGC35627
BY23512
BY23642
BY23950
22445071-G-A
A13150
BY24730
BY24849
A13151 BY24898
19717351-A-G
22318024-G-T
22426745-T-C
FGC11210 ZP20
ZP80
BY19027
16603260-G-C
Y37195
BY19052
2866879-GGA-G
Z8432
F15
BY19051
BY19054
BY19055
BY19057
BY19058
YSC0000115
BY19060
BY19061
BY19062
BY19063
BY19064
BY19065
BY19066
BY19067
BY19068
BY19072
BY19073
BY19076
BY19077
BY19078
BY19053
Y37196 BY27820
BY19056
BY19059
BY19069
BY19070
BY19071
19567257-TTAAAC-T
22270961-GT-G
BY19074
BY19075
FGC11163 F7829 ZP21
FGC11207 ZP18
Z18039 ZP73
Z18051 ZP88
Z18038 ZP72
Z18040
Z18041
Z18042
Z18043
Z18044
Z18045
Z18046
Z18047
Z18048
Z18049
Z18050
Z18052
Z18053
Z18054
Z18055
Z18056
Z18057
ZZ33_1
A10103 ZP115
BY11546
Y55 ZP111
ZP114
ZP113
ZP116
BY23495
BY23807
BY23885
BY23944
19351288-C-CT
BY24309
BY24685
BY24748
BY11547
ZP163
ZP164
ZP165
ZP166
ZP167 A11232
FGC11203 ZP23
A12271
ZP70
ZP71
Z7233
A12272
14246249-T-C
14253551-T-A
A12264
A12265
BY23818
BY23890
BY23896
BY23988
A12266
A12267
A12268
A12269
21733162-T-TA
A12270
BY23024
BY24732
Z14303
FGC11165
FGC11161 ZP58
FGC11177
FGC11183
FGC11189
FGC11190
FGC11191
FGC11193
FGC11195
FGC11197
FGC11199
FGC11200
FGC11201
FGC11205
FGC11206
FGC11209
FGC11179
FGC11194
FGC11202
FGC11169
FGC11181
22440904-C-A
BY16670
BY16671
BY16672
BY16673
BY16674
Y34236
9378075-G-T
BY23403
BY23438
BY23490
BY23517
BY23518
BY750
BY23556
BY815
BY838
BY23630
BY23644
BY23840
BY1187
BY1243
BY1344
BY24097
BY1378
BY1401
BY1460
BY1496
BY24191
BY1510
BY1524
21147365-C-G
PR3654 Y107927
BY1803
BY1815
BY1880
BY24512
Z29177
BY2079
BY2097
BY2122
BY2275
BY6696 FGC49802
BY24600
14614339-A-G
BY342
BY24025
BY346
BY24322
BY347
BY23468
BY335
BY336
BY337
BY338
BY339
BY23652
BY340
BY341
BY343
BY344
BY345
19731734-C-G
BY24347
BY348
BY349
BY350
22468293-C-A
Y93760
BY482
BY483
13720149-A-C
BY484 Z7319
BY485
BY486
BY487
BY488
BY489
BY491
BY492
BY493
BY490
ZP276
BY23423
ZP294
ZP295
9476794-AT-A
ZP292
17666315-AT-A
ZP293
BY24803
Lally
B1871
Lally
181933
Lally
8SMP9
McConnaughhay
205297 ZHGA5
McConnachie
236057
McConathy
419890
McConnaughey
216751 216751
McConnaughey
225117
Duncan
167920 LSU4P
McConechy
370654 5735D
Ashley
16212
Duncan
100724
Duncan
B5247
Duncan
398696 KFBLT
Duncan
649567
McConaghy
205656 205656
Duncan
377578 7KEJH
McConahey
N82963 N82963
McConaughy
204944
Noble
40311
Calhoun
N112723 ELV7F
McKee
457846
Kernohan
N8476
Carnahan
412552
Rose
37348
Brimer-Brymer
588242
Cullen
131736
1k Genomes
NA20318
McGinnis
21589
Leach
359319
Leach
459161
McGinnis
749812
Duffy
568121
Noonan
689004
Grant
76350
Barry
678448
Brady
408248
Braden
448001
Brennan
329024
Reed
198419
McNeely
192014 BR3PA
Buchanan
120823
Donaldson
N7406 0S0X3
McGee
200080
McGee
151780
McGee
171920
McKee
B4398 YF06534
Leister
N26284
McKie
N64222 35V8X
Fairchild
N4029
Duncan
242649
Coleman
N115028
Dowell
53095
Booth
649311
Strain
343753 343753
Strayen
278519
Gillespie
513478 YF07089
Gillespie
34230
Murray
E20913
Dogherty
29142 29142
Dogherty
722353
Daugherty
B121647 B121647
Doherty
N90417
Dougherty
B83239 B83239
Doherty
225173
Doherty
301205
O'Doherty
236197
O'Doherty
244948
Boyle-Rowe
468839
Doherty
168254
Doherty
72285 72285
Daugherty
320253
Dougherty
38178 38178
McDaniel
293002
Dougherty
309975
Doherty
B75421
O'Dogherty
38173
Hamilton
N130817
Doherty
38180
unknown
756766
Docherty
103960
O'Dogherty
31706
McDevitt
H1132 YF09220
Doherty
141270
McDevitt
349237 6240
McDevitt
446144
McDevitt
285753
Sutton
120515
McDevitt
365042
Doherty
231781 231781
Doherty
296945 296945
Phelan
B35728 B35728
McManamon
404808
Lindsay
303732 303732
Mcmonigle
231838
Nutt
273902
McNitt
N16696
McAulay
135124
McCollum
N104491
Glass
545969
McFerson
264972
McKeown
217586 217586
McEwan
B134320
Melloy
B3380 B3380
Kilcoyne
367027
Lloyd
548058
Craig
446346
Gallagher
478497
Bain
676783
Galyean
N5613
McCord
41984
Ferguson
N234513
Haggerty
214610
Hegarty
319915
McGuirt
B93723
McGurk
56073
McCoun
493111
unknown
587973
Balliol
510220
Dunbar
56598
Young
513602
MacAdam
88644 88644
MacAdam
180243
McAdam
119699
MacAdam
88646
MacAdam
65678
O'Brien
108748 108748
McGlynn
B9807
Martin
N201903
McCreary
54126 8LBNG
McConchie
173398
McConkey
84366 84366
McConkey
200272
Louden
N70689
Dill
73271 UGGL7
Johnston
728420
Johnston
793725
Johnston
IN12620
Henard
255806
Mahan
279864 3436
Wanuch
290623
Battle
25997
Ferguson
647060
Barnes
B142869
McCurdy
383239
Kerr
678140
Milliken
169185
Milliken
189102
Milliken
269815
Milligan
135550 135550
Milligan
153408
Grierson
7874 P6YSV
Grierson
3O8XS
McMichael
358287
McMichel
256950
Milligan
N62054
Grierson
173150
Milligan
179935
McCracken
B136430
Milliken
261940
Milliken
406539
Bryant
B72551
Bryant
540194
Bryant
737798
Bryant
761407
Donnelly
324585 YF06461
Unknown
86VC2
Cummings
N112614 N112614
Dougherty
205292
Hamilton
98188
Burns
30771 30771
Dunbar
205549
Dunbar
489623
Marshall
339096
Mickle
H1450
Owsley
26340
Kane
417060 417060
MacLennan
227811 TLW6C
Stewart
363022 YF04327
Stewart
4423
McCahan
277124
McKechney
N158189
Patterson
501734
Lane
43598
Lane
145350
McAleer
532779
McGill
38423
Graham
B122909 YF07351
Graham
586759
Graham
167346 YF02855
Gormley
51536
McAnally
365786
Davis
256055
McAnally
524192
McNally
198682 5TF7R
McDonald
252843
Carnes
167489
Ewing
215509
Ewing
200136
Byrnes
381321 381321
Burns
42289
Cain
545298
Kane
448005
Cosby
571090
O'Hair
392050
Carr
N58492 6X3CY
O'Brien
582630
Smith
16433
Madden
519738
McDermott
288910
Byrne
145320 FG1055A
Lennon
326979 326979
McWilliams
N91328
Graham
N55208
Hughes
670219
Pecknold
262388 ZWT7E
Harvey
602973
Ross
255825 YZKDF
Gray
353672
Robertson
566136
Robertson
73366
Robertson
7VXNN
Robertson
612942
Jack
332509
Gilmore
591033
Clark
424462
McDonald
B177505 12016
Wilson
78346 78346
Wilson
70755
Neal
400441
O'Neill
214886
Haslett
N8220
Devlin
B64510
unknown
573384
McBride
235771 3427
Cain
29527 29527
Cain
508157
Cross
341571
Hagan
385588
Hagan
492044
Hagan
646978
Gilliland
574159 574159
Hamilton
293692
McQueen
669937
Mierke
B107745
O'Donnell-Hall
N106427 N106427
McAtee
60719
Lynn
253928
Unknown
568910
Kelly
198364
Treanor
B258103
Milliken
23702
Milligan
H1936
Johnson
21609
Milligan
235983
Milliken
H1537
Kelley
B41860
Kelly
454491
McMaster
384843
McKenny
7213
Cannon
181988
Cannon
9399 9399
Cannon
246162
Buchan
230851 230851
Dodson
229321 YF06080
Dodson
462167
Hidden
192471
Kealy
B96895
Williams
229652 LBLUN
Robertson
430388
Kennedy
563885 563885
Kennedy
632870 632870
Kennedy
N118456 260
McCord
320986
Kennedy
148501
McIlveen
223269
Ferguson
12701 12701
McNabb
513046
Frew
N113724
Frew
478219
Frew
504006
Frew
B46333
Fraser
294717
McConnell
56323
Atkinson
366286
McKean
160628
Degnan
88905
Fallon
N43361
Samson
462147
Howle
56154
Howle
68205
Dorsey
293508
Dolan
714916
Cronin
207196 BMTAB
Halloran
269999 269999
Braswell
230303
Harris
630379
Duffy
341877
McGovern
321526
Kernan
251396
Unknown
SYKRE
Goulding
171072
Callaghan
B59960 KA2ZZ
Mcgovern
239642
Riley
146333
Mertz
699297
Riley
689148
Bloomer
112910
Flynn
339659
O'Brien
449752 449752
McKenna
147480
Shroyer
409605 409605
Clark
B205803
Unknown
B94372
Monroe
635203 635203
Ball
B50304 B50304
Carroll
487839 Carroll
Liss
229234
Donaghey
B116235
Moody
565
Ford
436652
Rorke
544909
McHugh
129164
Gray
N113849 XFEFM
Clarida
322368 322368
McDaniel
515402
Conley
267031
Conley
346806
Stewart
152023
unknown
B90611
McManus
H1587
Snipes (McManus)
170815 170815
McManus
10351 10351
McManus
212159 212159
McManus
H1135 H1135
O'Connor
775974
Stagpoole
573417 573417
Connelly
312908
O'Connor
686729
Milliken
204366 204366
Greenwood
41269
Hart
728627
Kennedy
302748
Morrow
246349
Morrow
297074
Morrow
B5478
Forsberg
438097
Johansson
333128
Larsson
N112691
Naughton
295575
Murphy
208769
Burke
167608 YF10367
Morrison
196477
Moore
N18064
Berry
312888 SUV4X
MacDaibheid
167335
McHugh
509079 509079
Magee
175214
Malloy
B2799 YF06570
Malloy
523850 YF07592
Molloy
553303
Molloy
489431 YF06698
Molloy
368319 YF06699
Molloy
372026
Molloy
361501
Dempsey
342204
Harrington
B123701
Jameson
727886
Daly
GS0040392
Callahan
201623 YF05495
Knowles
127470
Davis
480245 480245
Egan
49625 49625
Morgan
83143 83143
Guinn
231979 AUPEW
Kimball
106001
Dunn
22549
Dunn
193976
Dunn
306061
McGaw
356474
McGaw
158783
MacDonald
279308
Layden
603835 603835
Bell
N90904 N90904
Bell
468492
McDonald
164275
O'Keefe
315056
Power
227866
McCunney
B6895
Smith
B96088 B96088
Mulligan
B19951
Huvane
N91269
Loughney
218512 218512
Loughney
520362
Carney
725669
Olson
455938
Olson
630152
McFadden
483194 YF06724
McFadden
216073 YF07092
Cryans
50124 YF05649
Lindsey
447417
John
N21916
Fullerton
112445
Molloy
310572
Leonard
47582
Mullins
343491
Naughton
369835
McGowen
262194 262194
Millegan
306866
Killian
380854
Buckner
349866
Smith
B3973
Gibb
N115442
Maloney
575262
Conway
B102343
Manley
113586
Crane
716483
unknown
511397
Gwin
115365
Byrne
458238
Maley
43481
Farrell
374319
Davies
652942
Kelley
B292152
Mackenzie
251552
Clarke
B8434 B8434
O'Hara
638640 638640
Blanchard
3362
Jordan
B230910
Newell
367066
Kelly
298439
Conroy
16646 WHU9V
Byrnes
227877 3B2TN
Bain
87280
Dunn
59115
Moody
291619
Huggins
B39686
Nowlan
705355
Hayden
B186951
Dryden
301926 301926
O'Connor
232295
Bowens
267879
MacDonald
449471
Lowry
470202
Gillespie
278410
Gillespie
177044
McIntyre
226023
McEntyre
N132764
Crellin
199859
Wilson
8999 S4C39
Logan
9010
Sheridan
178883
Cunniff
27202
Beirne
38730
Courtney
300324
Tardiff
N21767
Moore
349510 349510
Moore
289565 289565
Moore
N51014 N51014
Ross
59503 GNSTN
Ross
236768
Hoy
N112505 97TRM
McGugan
527495 527495
MacTaggart
348151
Trainor
461495
Cochrane
306872
McGrath
B112986
Coyne
333192
Coyne
498754 TGJB7
Cassell
N144915
Wade
425231
Riley
61073
Riley
202090
Savage
312232 QN44Z
Skillings
534198 534198
Kelly
662135
Kelly
683629
Byrne
214785 214785
Byrne
158669
Ferguson
202608
Dexter
164044
Freeman
12305
Clarkson
27550
Carey
80603 80603
Corr
B12343 B12343
Sweeney
392655 GR4NN
Sullivan
557132
Monie
324171
Smith
105352
Joyce
N108400
Phillips
130263
Thomas
B2944
Powell
N87877
Pruner
24520
O'Brien
376080
Dyer
B48097
Kelly
162015
Kelly
265425
Kelly
84928
Townsend
309988
Lloyd
458768
Madden
160027
Kelly
323714
Kelly
730068
Kelly
437998
Kelly
598107
Kelly
100219
Kelly
151757
Kelly
84938
Kelly
426922
Green
521656
Shannon
27822
Hawkes
B78683
Kelly
107869
Kelly
299588
Keogh
339040
Kelly
397274
Egan
29416
Kelly
259127
Kelly
227854
Kelly
464032
Kelly
724179
Pugh
60472
Trainor
159039 MRD4P
Traynor
416890
McGinn
B50516
Traynor
N3722
Trainor
501790
Forsythe
442059
Forsyth
579742
Brown
366285
Noble
N126658 N126658
Noble
382556
Bartholomew
338578
Steele
101669
Couper
639370 639370
Cooper
457925
Reed
604225
Johnston
262468
Johnson
430021
Fancher
259442 259442
Johnson
N10959
Landon
73834
Martin
207798
Wilson
360918
1k Genomes
HG02501
Pfister
458938
Caldwell
137235 YF01984
Caldwell
436970
Caldwell
628119
McMichael
434222 YF06234
McMichael
429116 YF08227
Rodrigues
446189
Doherty
97610
Johnston
336160
Woolcott
388563 388563
Wolcott
42490 42490
Barton
325874
Hooper
409792
Hooper
547640
Vaughn
108697
1k Genomes
NA12154
McMahon
406898
Hynton
373009
Barry
308922
Berry
189765
McCombs
230189
Breton
N124330
Dyer
165676
Wilson
59601
Darragh
371102
Stedman
117897
Smith
204936
McCreary
B2957
McCreary
99066 99066
McCrary
374051
Blair
255954
McKinney
8615 RM4NJ
Carter
270973
Kendall
130084
Kendall
388494
McCabe
49932
Markey
519377
Culver
205239
Reynolds
96841
Robertson
225856
Morgan
162948
Morgan
546151
Morgan
B262694
Bengtsson
256925
Green
200128
Gilbert
227402
Allison
B3231
Allison
556525
Byrne
134461 134461
unknown
B165707
Gillespie
559487
Gillespie
131637
Gillespie
142040
unknown
153510
Gillespie
188270
Hopkins
33932
Pruett
122950
Pruitt
256386
Pruitt
237862
Murray
213636
Estes
13805
Estes
244708
Estes
9993
Estes
199378
Estes
N167192
Estes
166011
Gallagher
143870 143870
Fox
634389
Mahon
B115344
Szpunar
288218
Officer
230866
McElrea
216031
Ham
333365 333365
Hy Many (aka Ui-Maine)

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

19503820-T-C
FGC5577?
A green SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be positive. The same SNP probably occurs in an upstream block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.