HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-ZZ5

R-P312/S116 > Z290 > L21/S145 > S552 > DF13 > ZZ10 > Z253 > Z2534 > ZZ5

ZZ5
CTS9975 Z2185 S893 V3869
CTS2646 Z2182 S882
S883 Z2184
BY44331
Z2186
CTS1202 L1066
Z2183
FGC32983 BY2707
FGC32977 BY2694
FGC32981
FGC32986 BY2712
FGC32987 BY2713
BY2715
FGC32957 BY2716
FGC32959
FGC32970
BY414
FGC32962 BY2730
FGC32964 BY2669
FGC32966 BY2675
FGC32969 BY2683
FGC32972 BY2685
FGC32973 BY2686
FGC32958 BY2671
FGC32967 BY2678
BY2709
FT64501
FT38313
FT38886
FT39195
FT39325
FT39396
FGC60233
FT39778
FT44620
FGC32971 BY2684
FGC32988 BY2717
FGC32982 BY2706
FGC32965 BY2674
FGC32984 BY2710
BY14590
BY14591
BY14592
BY14593
BY14594
BY14595
BY4296
18626269-G-A
BY24089
BY24680
BY24839
FGC43038
BY3933 FGC43039
BY3934 FGC43040
BY3939 FGC43041
BY3941 FGC43043
FGC43045 BY14533
FGC43047 BY14535
FGC43048 BY14536
FGC43049 BY14537
BY16326
BY16327
BY14538
FGC43050 BY14539
FGC43051 BY14540
FGC43052 BY14541
FGC43053 BY16330
FGC43054 BY14542
BY14543
FGC43055 BY14545
FGC43056 BY14544
BY3940 FGC43042
CTS10108
BY14622
BY14624
M2268 Y539 S23267 Z4948 ZS12558
BY43735
BY44334
BY411
BY14604
BY20051
BY14606
BY14609
BY14610
19520715-TGA-T
BY14614
BY14617
BY14618
BY14619
BY14621
BY14612
BY14623
A14674 BY20072
FT73965
FT16010
FT16381
FT16469
FT17008
FT18013
FT18479
FT74087
FT90176
10767214-AT-A
FT90175
FT74090
FT20897
FT74112
56882345-C-T
Y37310
BY14605
BY14608
BY14615
BY14616
20068757-G-T
Y90771
Y38277
BY14602
BY14607
BY14603
BY14611
BY14613 A14669
BY14620
BY14625
A18472
Y37309
A18470
BY26565
A18471
A18474
BY35014
A18475
10113995-G-A
A18473
Y34049
BY41072
BY41075
FT179989
BY41076
BY41078
BY20070
BY41079
BY24293
BY20071
BY41081
PR4692 Y61182
BY4104
BY4105
11984378-A-AACAG
BY4106
BY4107
BY14274
14711384-TTATCTC-T
PH2769
BY14275
16846526-CAGTT-C
BY14276
BY24429
BY4108
BY14277
Y62300
Y63545
Y64632
12924664-GT-G
14497910-AC-A
Y71492
15335301-TA-T
Y73253
BY40768
19971579-AC-A
BY40790
BY40800
Y78360
20959475-G-T
BY145818
Y80726
BY40833
5021241-T-G
Y61880
Y73079
Y75965
FT62081
FGC17240
FGC17244
8090546-AC-A
FGC17241 V1780
FGC17242
FGC17243
FGC17246
FGC17247
FGC17248
FGC17251
FGC17252
FGC17254
FGC17255
FGC17257
FGC17258
FGC17259
FGC17261
FGC17262
FGC17263
FGC17265
FGC17266
FGC17269
FGC17271
FGC17272
BY14273
FGC17245
FGC17249
FGC17253
FGC14934 Y9056
FGC17264
FGC17267 BY14600
FT141538
FT106635
FT141561
FT11636
FT141589
FT106740
FT106860
5227800-G-A
FT141741
FT107048
FT107197
FT107250
MF2621
FT107982
16311110-C-A
FGC17260
FT142626
26450647-TCC-T
FT108540
FGC37002
K50 L387
FT274
L272
FGC37004
FGC37006
FGC37010
BY33063
BY33064
FGC37003
FGC37005
BY11373
FGC37007
FGC37008
FGC37009
FGC37012
FGC37013
FGC37014
A11735
A11736
FGC37018
FGC37020
FGC37021
BY11372
FGC37022
FGC37023
FGC37024
FGC80449
FT7437
FT7599
FT90181
FT90179
FGC37016
FT6916
3605993-G-GT
FT7050
FT7142
FT7354
FT7482
FT7586
FT7619
FT7688
FT8235
FT8290
FT90178
BY194551
BY11374
FGC37015
FGC37017
BY11375
FGC37019
FGC37011
A11737
BY19823
BY19824
BY19825
BY19826
BY19827
BY19828
BY19829
BY23704
BY19830
BY19831
BY19832
BY19833
BY19834
BY19835
BY19836
BY19837
BY19838
BY19839
BY19840
BY19841
BY19842
BY19843
BY19844
BY19845
BY19846
BY19847
BY19848
BY19849
BY19850
BY19851
BY19852
BY19853
BY19854
Z40246
BY14399
BY14400
BY14401
BY14402
BY14403
BY14404
10222410-AAATATACCTTTGCAG-A
BY14407 A13584
BY14408
BY14409
BY14410
BY14411
BY14412
BY14413
BY14414
BY14415
BY14416
BY14417
BY14418
BY14419
BY14420
BY14421
BY14422
BY14423
ZS5825 F14287
BY14405
BY14406
13397231-A-AAT
BY23390
BY23594
BY23614
BY23780
BY23871
BY23916
BY24164
BY24255
BY24302
BY47918
HU266
BY97831
BY23391
9976703-T-TC
BY23940
BY24106
BY24166
BY24361
BY3946
BY3947
BY2656
BY591
BY2645
BY2646
BY2647
BY2648
10060983-CA-C
BY2650
BY2651
BY2652
BY2653
BY2654
BY2655
15289170-GT-G
BY2658
BY2659
BY2660
BY2661
BY24465
BY2662
BY2663
Y81018
BY3936
BY3943
BY3944
BY3945
16979153-TA-T
BY14530
BY14531
BY23395
A16024
BY23566
BY23608
BY23823
BY23917
BY23929
BY23978
14705348-CTCAAAACCA-C
BY23992
BY24096
BY24122
BY24136
BY24137
BY24294
BY24314
BY24353
BY24484
BY24624
BY24678
BY24823
Y7739 FGC32678
BY89429
CTS9881
Z17671
Z17672
Z17673 Y6061
Y6065 FGC32677
Z17674
CTS1788
Z17675 Y7737
CTS6906
Z17676 Y6066
CTS7513
Z17677
CTS10558
A139
Y6068
CTS11831
CTS11843
Z17678 Y6063
Z17679 Y6069
Z17680
CTS12232
BY42458 FGC80654
BY42460
CTS12974
Z18123 Y6067
Z18124 Y7738
Z18125 Y6062
Y6064 FGC32680
CTS8167
23196248-G-A
CTS9251
F15614
Z18126
Z18127
Z18128
Z18129
Z18130
BY89429?
Y38730
BY83376
Y41456
Y42530
17069368-A-AT
Y43051
BY215530
FT454986
BY15542
BY15544
BY15545
BY15546
BY15547
BY15543
CTS4296
22815416-A-C
22913492-G-A
20071527-G-A
Y8603 FGC32679
A2072
A2074
A2076 Y12454
A2077
A2078
A2079
A2080 Y12455
A7500
A7501
A7502
A7503
CTS114 S3427
FT236122
CTS2464
CTS5370
16895737-TGC-T
FT306278
FT238080
FT235839
11432380-G-A
FT354151
BY42459
BY40367
BY60183
BY40368
BY40369
BY40370
BY40371
BY40372
BY40373
18258803-G-A
BY108435
FT90184
15816089-G-A
8678294-CCCTCAGTAGATTGTATT-TTCTCACCAGATTGTATC
BY161053
BY161103
BY161257
BY161465
BY161536
BY162189
BY162531
BY162860
26601221-A-G
BY3930
Y26614
Y26615
Y26687
BY3931
BY3938
BY3942
A10498
Y26688
Y26686
BY14626 Y26616 FGC60504
Z30518 BY1763
BY14627 Y26617
Y26685
BY66152
Y49038
FT52079
FT56453
BY14632
BY42639
BY412
BY3932
BY3935
BY3937
BY14628
BY14629
BY14630
21029541-A-AT
BY14631
BY14633
FT9552
FT9790
BY160561
FT179015
BY160517
BY199697
BY160163
BY160080
BY159790
BY159773
BY159311
BY159164
BY200497
BY158769
FGC73182
BY84830
FT7304
FT7593
FT7646
FT8222
FT9055
BY160068
BY158800
BY158726
BY199996
BY224142
3668398-AT-A
BY4110
BY115414
BY24130
A6113
A9423
A6116
A6117
A6118
A6119
A6120
A6121
A6122
A6123
A6124
A6125
A6126
A6127
Z16313 FGC56205
19687-C-A
BY53885
BY23854
FT407442
BY64864
BY137874
BY222703
BY139111
FT407403
PF6894
8582287-C-T
12210332-G-A
15250771-T-C
16645806-G-T
3151066-C-A
3665247-A-G
3695080-A-G
3695084-A-G
6137981-A-T
10244624-T-C
12453215-G-A
19234937-G-C
BY35015
BY35016
BY35018
Y7706
BY35019
FGC35545
FGC35546
FGC35529
FGC35530
FGC35539
BY14247
FGC35540
FGC35547
2911211-CA-C
12739033-TAAA-T
19154792-CCTT-C
FGC35542
FGC35533
FGC35548
BY14248
22309784-C-G
22309787-G-A
FGC28005
FGC35534
BY15521
BY15522
BY15523
BY15525
BY15527
BY15529
BY15530
BY15531
BY15532
BY15533
BY15534
BY15535
BY15536
BY15538
BY15539
BY15541
Y98704
BY114505
Y101565
Y83888
Y83945
Y581
BY15524
BY15526
BY15528
BY15537
20327068-T-A
BY15540
BY56690
BY56715
BY59866
BY70454
BY74897
BY77606
BY82652
11071974-TAC-T
BY87085
BY97199
13303879-A-AC
BY108389
FT163699
BY123969
BY127195
BY130799
BY137365
BY220603
BY142528
FT206482
FT206744
FT162725
FT225372
FT163413
BY46616
FT208109
BY23450
BY23801
BY23864
BY24240
BY24320
BY24753
BY23538
BY23606
BY23675
BY23828
BY23900
BY24201
BY24241
BY24292
BY35011
BY24706
BY182765
BY58171
BY150976
29736-A-G
21333783-G-A
BY149417
BY115658
7129334-C-T
13805168-G-T
BY183169
BY117253
16612268-T-TCC
BY182472
BY52569
BY142611
BY143340
BY147803
FT171295
FT3913
FT4166
5183669-TC-T
FT4218
8194173-AC-A
FT48580
BY186151
FGC36343
BY42461
Z35826
FGC36344
FGC36345
7422791-CTA-C
FGC36346
FGC36347
FGC36348
12460416-TC-T
FGC36351
14931878-CT-C
FGC36353
BY120233
FGC36354
FGC36355
BY42462
BY42463
17076014-T-TACATACAG
FGC36356
FGC36357
FGC36358
FGC36359
FGC36360
21680100-AG-A
FGC36361
FGC36362
19147-G-T
FT28870
FT56540
FGC36350
FT30182
FGC36352
11513906-CAATGGAATGG-C
FGC48814
FGC48808
FGC48802
3983185-CTCTT-C
FGC66902
FGC48809
A2298 FGC32927 BY2744
FGC32930
FGC32937
FGC32946
FGC32950
FGC32954
BY3948 BY4111
FGC48810
22912812-G-T
FGC32935
FGC32921 BY2848
FGC32922
FGC32928
FGC32929
FGC32931
FGC32934
FGC32938
FGC32939
FGC32940
FGC32944
FGC32945
FGC32947
FGC66906
FGC32949
FGC32952
FGC32924 V1226
FGC32943
FGC32955
FGC48800
FGC48801
FGC48805
BY2760 FGC32923
FGC32925
8712054-GAC-G
FGC32936
FGC32942
FGC32951
FGC32926
11540193-C-A
FGC32933
FGC32941
FGC32948
FGC33173
FGC33176
BY23491
BY23640
FGC33170
22887077-G-C
BY2917 BY11849
BY11851
BY11852
BY11853
BY11850
BY11854
14256430-G-A
BY11855
BY11856
BY11857
BY11858
BY11859
BY63543
FT88346
BY106004
FT88776
BY86732
FT88798
BY90239
FT88835
FT89064
FT450844
BY90071
25490124-A-C
BY50221
BY46155
11543543-A-C
BY47719
FT19132
BY49039
8381070-CA-C
BY47569
BY47134
BY47780
14937651-GT-G
BY47792
BY47183
BY49472
BY46549
BY50222
BY45759
BY46574
BY24637
BY48038
BY79562
Z7081
BY49037
BY46008
BY46534
BY50223
BY48017
A287
A288 BY1
A532 FGC43142
PH93
PH199
FGC36533
BY12564
FGC36535
FGC36536
PH1793
PH2637
PH2683
PH3046
FGC36538
PH4965
PH4966
FGC36542
PH5265
FGC36545
BY24794
FGC40168
FGC42859
BY2910 FGC42860
FGC42861
BY19672
FGC42862
FGC42863
PF3985
14273237-G-GA
FGC42865
FGC42866
FGC42867
FGC42868
FGC42869
FGC42871
FGC42872
FGC42873
FGC42874
FGC46771 BY19673
FGC42875
FGC42876
FGC42877
BY62794
BY67539
BY70543
BY54304
FT128821
M7585 ZS7266
FGC17560
BY187544
BY156908
BY43666
BY146283
BY156255
FGC17551
FGC17552
BY23472
FGC17553
FGC17554
FGC17555
Z8859 Y9657 V2051
FGC17556
FGC17557
FGC17561
FGC17562
FGC17564
14723105-C-CT
BY24011
FGC17565
FGC17566
FGC17567
FGC17568
FGC17569
FGC17570
17234570-C-CTT
FGC17573
FGC17574
FGC17575
FGC17576
FGC17577
FGC17578 ZS5605
11532339-TG-T
FGC17559
BY23667
FGC17572
FGC21546 Z26061
M1922 Z17950
BY124561
BY129523
A7037
18020323-CAT-C
17175-TC-T
Y34464
A7027
A7028
A7029
A7030
A7031
A7032
12890904-G-GA
A7034
13347033-A-AG
A7036
A7038
A7039
A7040
A7041
A7042
A7043
A7047
BY43752
BY31796
BY30190
BY31797
A7048
A7049
A7050
BY44608
S884 CTS4314
Y8154 Z10903
BY4297
S891
BY11900
BY11911
BY11917
BY11919
BY11901
BY11902
BY11903
BY11904
BY11905
S885
BY11906
BY11907
BY11908
BY11909 A11686
BY11910
S898
BY11912
BY11913
BY11914
BY11915
BY11916
BY11918
BY11920
BY11921
4973594-T-TG
A11689
A13914
BY41360
FT429360
A11687
21270958-AT-A
BY42464
BY42465
BY42466
BY42467
BY42468
BY42469
BY42470
BY42471
BY42472
Y68456
BY105332
BY42473
BY42474
BY36161
15302784-C-A
BY42475
BY119698
BY42476
PF7391 S2348 V3731
BY42477
BY42478
BY46651
M10821
14679304-T-TG
BY42335
23077306-A-G
A16
9133-T-G
A276 BY10
BY4083
BY4089
13012496-TTTG-T
A14
A277
19573338-TAA-T
BY43977
21353473-TTAAACGTAAAGC-T
Y28582
BY13097 Y28853
BY13098 Y28580
BY13108 Y28855
BY13102 Y28586
BY13103 Y28856
16880354-G-GT
L643
BY4071
BY4073
BY13096 Y28578
BY13099 Y28857
BY13100 Y28583
BY13101 Y28859
BY13095 Y28579
BY13106 Y28584
BY13109 Y28858
BY188761
BY4077
Y28587
BY13104 Y28852
BY13105 Y28581
BY13110 Y28585
BY13107 Y28854
BY23725
BY23894
Y134551
BY39371
BY39372
15067338-TG-T
Y134539
15448327-T-TC
BY24186
Y134553
BY13089
BY13090
BY13091
ZS1106 BY13092
BY13093
BY13094
BY205598
Y81604
Y86972
Y88103
BY49931
BY43275
Y96072
Y97138
Y100802
Y101723
Y103288
Y103434
17484548-C-G
BY187114
BY187215
BY187422
BY187978
BY188159
BY188176
FGC60105
BY186234
12210176-G-A
BY187407
FGC53827
FGC53828
FGC53835
FGC53836
FGC53837
FGC53838
FGC53839
FGC53840
FGC53841
FGC53844
FGC53846
FGC53847
FGC53848
14315893-TG-T
FGC53849
14460208-A-AAG
FGC53854
FGC53855
BY1471
FGC70772
FGC53862
FGC53864
FGC53866
BY43680
FGC53843
FGC53845
12326767-GT-G
FGC53853
5302367-AAC-A
FGC53833
10950305-A-T
11019251-C-A
FGC53857
FGC53861
BY35022
BY35020
FGC79695
14850734-A-AT
BY35024
Z40310
BY35026
BY35027
BY35036
BY35037
BY35038
BY35033
BY35039
BY35040
BY35041 FT22973
12867158-TA-T
BY35034
BY35042
BY35043
BY35044
BY35045
BY35046
20285904-C-A
FT458369
BY35048
BY35049
BY35050
BY35051
FT265156
FT265153
FT265155
Z13468
FT64041
10932691-GTTCCATTCCATTCCT-G
BY190462
BY190463
BY190587
FT64234
Y103555
FGC66887
FT63840
FT63842
FT63853
FT63864
FT63951
FT63983
BY103258
FT69756
FT64343
BY133188
BY20023
BY20024
BY20025
BY20026
BY20027
BY20028
BY20029
BY20030
BY20031
BY20032
BY20033
BY20034
BY20035
BY20036
BY20037
BY20038
BY20039
BY20040
BY20041
BY20042
BY20043
FGC15381 Z23389 AM00281 AMM236 K620
BY20044
BY20045
BY20047
BY20048
BY20049
BY20050
Y8528
BY20018
BY118399
20867606-A-G
BY20019
Z8909
Z24381 PF2050 CTS3094
FT73165
FT73223
FT73314
FT73329
FT439816
19294034-A-C
BY20020
BY20021
BY20046
BY20022
Y152903
BY25447
BY25448
BY25449
BY13693
BY42652
BY13687
BY13688
BY13689
BY13690
BY13691
BY13692
BY13694
BY13695
FGC30835 BY13696
BY13697
BY13698
BY13699
BY13700
BY13701
BY13686
BY19674 Z39433
BY19675
Y134042
Y134019
Y134028
Y134027
Y134024
BY43912
Y6579 FGC28525
Y134022
FT388614
Y134029
BY44122
BY44123
10825466-AT-A
Y134034
16617020-G-A
BY4087
BY4221
BY4090
S434 Z79
BY4064
BY4072
BZ4603
BY20052
BY20053
BY20054
BY20055
BY19176
BY20056
BY4069
BY4070
BY20057
BY20058
BY20059
BY20060
BY20061
A10499
BY20062
BY20063
BY20064
BY20065
BY20066
BY20067
BY20068
CTS11194 Z758
BY20069
BZ3133
Y5967 FGC14842
BY56421
BY64178
BY54692
12906504-AC-A
BY100585
BY116106
BY118585
BY122045
BY130487
BY222373
BY141622
BY58772
BY91134
BY148001
Z2187
Z29751
Y9162
Z2195 S934
Z2202
S922
Z2201 S939
Z2189 V2227
Z2190
Z2191
S928 V2998
S932
Z2197 S935
DF73 S923
BY4084
S941 Z29755
BY4085
Z2188
Z2192
Z2193
S933
Z29756
FT16573
Z29753
Z29754
S946 Z2205
Z29757
5244456-G-T
FT14852
26444173-GAGT-G
Z17259
Z29750
S936 Z2199
Z2203
S945 Z2204
Z29749
A4945
Z29748
FT26973
FT319784
FT351518
FT301500
FT300610
FT351516
FT301813
PH4912
FT301280
FT302438
FT235726
FT235917
FT236043
BY33455
BY279
BY410
BY19642
BY19643
BY19644
BY19645
BY19650
BY19651
BY19647
BY19648
BY19649
22274465-G-GT
BY205583
BY58650
BY61036
BY68410
BY69054
BY92801
BY96200
BY122339
BY124030
BY127741
BY130618
BY133326
BY138691
BY152166
Clancy
241991
Kenny
184691
Crow
7198
Crow
B105725 B105725
Peak
49964
McPike
18526
McPeck
B4027
Eakin
241656
Gilchrist
848803
Givney
544260 544260
Rodgers
903938
Frain
168736
Shields
11986
Barr
AM12840
McCabe
244911
Brady
63879
Jones
B89982
Musgraves
132694
Musgrave
264212
Dixon
623088
Daglish
74223
Reid
250463
Campbell
226153 226153
Campbell
638804 638804
Campbell
150268
Campbell
B538087
Spickes
324680
Campbell
326068 326068
Flucker
355489
Park
20122
Howie
443783
Howie
382420
Whitmore
103733
Wilson
262585 262585
Adams
545516 545516
O'Shea
237481
Williams
43543 43543
Williams
B93050
Williams
325831
Williams
106984
Bunch
154690
Derickson
345443 345443
McKellar
256587 256587
McKellar
312303
McKellar
799360
McKellar
435686 435686
McKellar
258467
Warburton
IN44324
Warder
291880
Short
416631
Saban
N144113 N144113
Saban
513479 513479
1k Genomes
HG01500
Snell
43659
Griffith
H1639 H1639
Harris
68598
Graham
729173
Parrish
N17901
Parrish
365999
Palmer
38223
Wilkinson
118942
May
3227
Goff
B2394
Goff
488478
Fitzpatrick
289541
Shea
319427 319427
Shea
43219
O'Shea
27770
O'Shea
161481
Shea
IN21410
Coker
141217 141217
Coker
B7314 B7314
Coker
B10490 B10490
Redgate
B11383
Cockburn
335989
Vasiliev
768758
1k Genomes
NA06984
unknown
B372038
McElroy
157233
Bryant
366173
Smoot
27418 27418
Smout
N142496
Smout
IN54364
Smout
N142497
Barry
288343 288343
Barry
427333
Barry
302489
Fletcher
79763
White
138906
Pomeroy
870813
Pomeroy
93910
Pomeroy
127812
Pomeroy
IN83709
Pomroy
IN59220
Pomeroy
93907
Burke
IN92911
Burke
939728
Burke
939709
McMahon
250985 250985
Chapman
29232 29232
Whittle
B148677
Curley
231060 231060
Osborne
88084 YF05170
McGregor
35981
Wilson
134581
Moylan
278021
Basher
536042 536042
Fitzhenry
173031
Anderson
321275
Gresham
B76592 B76592
Grissom
451387
Smith
B6966
Conklin
B366644
McDonald
104528
Barry
540074
Langton
594793
Merry
120936
Farthing
B57407
Smith
B15548 B15548
Gregor
476609
Billingsley
192651
Eltz
674615
Labelle
IN59820
Bennett
902362
Scherfer
719091
Haseltine
797660
Donaldson
298547 298547
Brown
736879
Brown
876926
Brown
892953
Brown
792836
Brown
16517
Duncan
28358 7H6KW
Duncan
20692
O'Keefe
307780 EEXDQ
Jones
903141
Duncan
36576 BCUGG
Duncan
372322
Duncan
N53481 TBPRA
Dickerman
B275361
Bridgnel
275343
Powell
225183
Powell
472659
Powell
166647
Chislett
361343
McInerney
IN94875
Gray
175660
Raines
48284
Ireland
B339071
Davis
499541 499541
Le Guyader
IN68289
Murray
B3820
Bain
B4979
Sullivan
102943
O'Sullivan
198007
Youngs
133827
Dickson
635274
Ramsey
N16295
Downing
N112169 N112169
Hill
201566
Hockings
264622 264622
Barry
B201468
Barry
315257
Hansen
146374
unknown
302582
Heavey
302585
Heavey
96063
Heavey
348182
Meredith
B126054
Meredith
IN48739
Meredith
454172 454172
Templer
317859 317859
Norfleet
571825
McCoy
B80845
Christiansen
N94900 N94900
Robinson
725117
McKenzie
280514 280514
McKenzie
191745
Orem
N1851
Turney
B295100
Matheson
57521
Campbell
530482
Milligan
183548
Keeton
B66781
Keaton
871509
Searle
537285
Fisk
IN76274
Drips
590515
Black
76094
Vose
79666
Hancock
435626
Sperou
893901
Conaway
363504
Moore
67708 67708
Moore
441725
Moore
61312
Moore
91257 91257
Bigelow
B335604
Matthews
B82396
Boyns
267878
Pollard
492201
Luz
738574
Da Silva
198869
Salas
N245123
Wilson
B359338
Sparks
211858
Strahan
146819
Cameron
328636
Taylor
100645
Pedersson
IN57721
Faul
N112860
LeGall
233265
1k Genomes
HG01503
unknown
B560078
1k Genomes
HG01405
1k Genomes
HG01675
Solorzano
MK49670
Saldana
58625
Pimentel
707444
Rosario
444409
Johnston
274021
McIan
115596 115596
Yglesia
IN32886
Low
N9996 N9996
Bougher
B296305
Mair
531721
Towey
51482 51482
Crawford
N57209
Irish Type IV

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

A242
FGC18232?
A red SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be negative. The same SNP probably occurs in a parallel block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.