SHOW SNP NAMES

The Big Tree: R-Z18

R-U106/S21 > Z2265 > Z18

12879820-G-A
20643057-G-T
17264334-G-T
19218595-C-G
19876329-G-A
20106634-G-A
19945748-CGTGT-C
21389378-C-CGT
7472615-A-T
10116639-A-G
14401109-C-G
15315902-A-G
17239470-T-C
17438048-T-G
19649692-T-G
19660953-G-A
20404599-G-C
21674709-T-A
8264499-C-T
9549080-A-T
13715880-A-G
13825765-G-A
14961548-G-A
14974598-T-G
15359316-G-A
15861580-T-G
16146426-A-G
19370241-C-T
19651184-C-T
20110716-C-T
13979716-A-C
15479174-G-T
17176097-A-G
12996824-G-A
8731982-C-A
13479203-C-T
13482222-T-G
14606786-T-C
14758416-G-A
19931458-C-G
21104899-G-C
14373337-G-A
20972401-G-A
13786604-AG-A
20150642-C-A
20195862-T-A
7122415-A-T
11711387-A-G
12552526-C-T
15401560-A-C
15599726-T-C
15969110-A-G
3479139-T-C
4197454-A-T
13100411-T-C
8796089-G-A
11693944-C-T
13080184-C-T
17102355-A-G
19756247-G-T
20308865-T-A
20645428-G-T
21605504-A-C
7166570-G-T
8335521-G-C
8371449-G-A
11912570-G-C
15957211-A-C
22332815-TAATC-T
13556148-T-C
23855265-C-A
24856266-G-T
3879628-A-G
4772993-T-C
12424089-C-T
15277877-C-T
22268360-A-C
17049023-G-A
14593378-G-T
13243008-GAGA-G
14561772-G-A
21358711-T-C
22320601-C-A
19138677-GT-G
4634576-G-A
4634657-G-A
11390020-T-A
19115736-C-T
8106896-T-A
12950439-G-A
13476086-A-C
15834205-C-A
15970694-G-A
17391104-T-C
20109494-C-T
21698904-A-C
21606889-T-C
7912100-C-G
12948531-G-T
26510921-G-T
12772188-C-G
8246645-C-T
15420591-C-T
24058727-CA-C
15211311-G-T
17372763-A-T
19449858-AC-A
13195587-CTTCT-C
6763980-T-A
6989112-C-T
9629729-G-C
14440933-G-A
17202074-G-A
15307469-C-T
7527670-A-G
24446991-T-G
14518996-G-T
19544752-T-C
14220039-C-T
7123304-A-G
7805806-T-C
7827560-T-G
8889503-T-A
13819120-TCTCCTTCTC-T
8338993-T-C
6261838-G-T
8377135-G-T
12472433-C-A
13341760-C-G
13601284-T-G
14906190-G-T
15459511-C-T
15793648-T-C
16107410-G-A
16496103-A-G
19898997-A-C
20313556-A-C
7471521-C-T
6273667-C-A
8479389-A-G
13480357-T-G
19776388-A-C
20260381-G-T
20260382-G-T
21246326-C-A
6920046-A-G
6945865-G-A
15884739-A-G
20308340-G-A
21107999-T-A
2793994-G-A
7063155-G-A
7643971-C-A
7985691-T-TA
12023786-C-T
12964882-T-C
14249482-G-A
14604431-C-A
15151882-C-T
15415869-A-T
15416090-T-G
20279255-A-T
20658747-GGGGAGA-G
22264346-C-T
7065544-A-G
7565300-C-G
7880501-A-G
11506681-G-C
11529901-A-G
13882852-A-G
14092328-C-T
14275128-T-C
15006061-C-T
15961917-G-T
16107362-G-A
17379342-T-C
19195435-G-A
19565833-G-A
19736186-C-A
20317569-C-A
20805812-T-C
21360762-G-C
26414326-C-T
14758858-G-C
19718089-T-C
7359282-T-C
8292522-T-C
9545472-T-G
14325923-A-G
20885369-C-T
25614736-C-G
9286312-G-C
19846666-T-TA
3192418-T-C
8668225-C-T
9228898-C-A
9666821-A-G
8377759-C-A
8440663-C-T
11502428-A-T
16702775-G-T
12117463-C-T
12944891-A-G
20277343-G-T
14234773-T-C
12597359-GA-G
6644706-G-A
11679053-C-T
12080769-C-T
13280014-G-A
13328305-CTGT-C
21702447-G-T
15074384-A-C
20119746-G-C
20127224-C-G
20264896-C-T
24106275-G-T
5006302-C-A
20154879-A-T
13270104-T-C
16302609-C-T
15696738-C-A
15780857-T-G
10036576-G-A
12727029-G-C
20276047-G-T
7366913-T-C
8548880-G-A
13618148-T-A
22370686-C-T
12830833-A-G
7802349-T-A
8505941-A-G
15471070-CA-C
12978779-C-T
15567594-C-A
19331874-C-A
20310318-G-T
20352883-C-G
11923688-C-T
13625981-C-A
15243519-G-T
20137947-G-T
11759912-T-C
11102024-C-G
16851024-C-G
15213213-AG-A
14737673-T-A
2913015-T-G
12049857-T-A
12818182-A-G
13544115-G-A
15815945-T-C
16603577-G-A
16710097-C-T
19331556-TA-T
20770098-A-G
20859479-G-T
22226287-A-T
4575823-GA-G
14921358-T-A
16558335-C-A
17424383-A-C
18979679-A-T
21028371-C-T
7096915-G-A
7701789-G-C
11043722-G-A
18875800-C-T
8124873-T-C
12403653-A-T
20307616-A-T
20361876-G-C
20688354-G-A
7303060-G-C
9561531-C-G
14426060-T-A
15026991-C-T
15643200-T-G
17070699-T-C
7023532-G-A
8061812-A-C
9173719-G-T
19204828-A-G
15521444-C-T
21822641-C-T
20959690-T-C
6874205-T-C
7353786-A-G
14710401-G-A
16280487-C-T
18956339-A-G
19350706-A-G
19942587-T-C
20071859-A-C
20327228-A-G
22273451-A-G
8245253-A-C
8547138-C-A
8973922-G-A
13249205-C-A
13712591-C-T
13878007-G-A
14916224-G-T
17398847-C-G
3036762-T-C
8776932-A-C
12492665-A-G
17039569-C-T
19997541-C-T
20298593-T-A
20307534-A-G
21046026-A-G
6406148-A-G
8447180-G-T
7957364-A-G
9978544-A-C
11550437-G-A
13212987-TG-T
13854959-A-C
14273726-A-G
14468214-A-AT
15998043-C-A
17122636-G-A
19342948-G-A
20308005-G-T
20327314-G-T
21411565-C-T
6279792-G-T
8169787-G-T
19069729-A-G
19194268-A-C
19762704-T-C
16013706-G-T
14678962-A-G
16331020-CTCTT-C
18327640-G-T
20055087-T-G
15656650-C-A
8642806-C-T
9211881-T-C
9256499-A-G
17161557-C-G
20077019-A-G
11488983-T-A
6871508-C-G
8755504-G-A
10012142-C-G
12178120-T-C
14684352-A-C
25709166-A-C
3020796-C-G
15721735-C-T
15815844-G-A
17130178-G-T
17355264-T-C
18657519-A-G
21619512-C-A
14981978-A-T
20258054-T-G
8526108-G-A
8737439-A-G
12764881-G-A
14751545-T-A
14766611-T-C
14767879-T-C
15067722-G-A
17078833-A-T
17407648-C-A
19132463-A-T
19880436-A-G
20325226-A-C
20496791-T-C
20525341-T-C
20880185-T-A
21386888-G-A
2859934-G-C
2860021-G-C
7299247-G-T
7468555-T-C
8932424-T-G
16439316-G-A
17202781-G-A
19071190-G-A
19210576-C-G
19565276-A-G
19918536-G-A
20066408-C-T
20183929-G-T
20311332-T-A
21209991-A-C
14853290-C-A
15143576-G-A
15962609-C-A
19445157-G-A
20325254-G-C
2911203-C-T
8039909-G-A
8858433-C-T
12432891-A-G
12539942-T-TC
13191914-G-A
13548270-T-A
14797082-GTT-G
15646731-C-T
16662123-G-A
18672789-C-T
19511604-C-G
19514568-G-T
19974356-G-A
20777038-C-G
25535490-G-A
26642549-G-A
7185000-G-A
6932710-T-C
16965344-T-G
7327381-G-A
9310130-G-T
12532917-T-G
12927894-C-T
20312533-A-G
8075746-T-C
20999936-T-A
14385003-G-T
8169029-A-C
7848443-T-C
11686535-T-A
11691431-CG-C
14181501-G-C
14686004-G-A
15074556-C-G
15074624-G-A
15242115-C-G
15738630-T-G
15867799-G-T
16493842-G-A
18890064-G-A
20298668-T-G
22250055-G-T
8124483-C-A
8919619-C-G
12409741-A-G
13394864-T-C
7303512-C-T
8265218-T-C
8354286-A-G
9295042-T-A
12803185-G-A
14295220-C-A
14468810-A-G
14731886-T-TC
15310334-T-A
16312083-G-T
20107887-C-T
20296336-A-T
20735581-T-A
20764486-A-T
20764630-A-T
20764631-T-C
[ N/A ]
[ N/A ]
9739413-A-C
16816018-G-C
8000289-C-G
8658651-C-T
8730646-C-T
12097362-C-T
12967085-G-T
13100482-G-A
14297333-G-A
14350058-T-C
14917514-C-T
17105975-TC-T
21264481-C-G
22254928-T-C
2973534-C-G
2973535-C-G
9549300-T-C
20114257-C-T
20172169-C-T
14412251-G-T
16805971-C-A
19759791-A-C
20935855-T-A
15793253-G-A
8337394-G-A
11550807-G-A
7591901-G-T
9221636-T-A
13667926-C-A
16441855-C-T
7507518-C-G
8662150-G-A
11698314-A-G
12200203-G-T
14336882-G-T
14803668-C-G
15336178-A-G
15680751-A-G
16563939-G-A
19433500-TG-T
20303295-C-A
21247903-C-T
11753604-C-T
13228193-G-A
21605921-G-A
7036780-G-A
8823106-G-A
9260970-C-T
12341232-C-T
12528782-CA-C
12771240-T-C
14762574-G-C
16492848-G-A
17688156-C-T
19143634-G-A
19505139-A-G
20101408-C-T
20317700-T-A
20736329-C-T
21272141-G-T
26622881-G-A
9540014-C-T
2898929-G-A
6799683-A-G
7932433-G-A
8506634-A-G
9327971-G-C
13062213-A-G
13443261-C-T
13875271-A-C
15460854-C-G
15893552-C-T
16128723-CA-C
16177973-T-C
17324551-G-A
19184100-CA-C
21711133-T-C
22214989-T-C
22725110-C-T
15332893-G-A
15045850-C-T
21580110-C-G
14503949-G-A
26565880-G-A
7814901-G-A
20521226-A-C
20521227-G-A
8103079-T-C
8143043-T-G
11984523-G-A
12084933-G-A
12597205-G-A
13338562-A-G
14872045-T-C
18658721-T-C
19649329-C-T
20365007-G-A
20377007-A-G
21481187-G-C
2795099-G-T
2853310-T-C
3021426-A-G
6760558-CAG-C
6868523-G-A
7663405-C-T
8013625-T-C
8465770-G-A
8764214-C-G
12127575-G-A
12542103-G-C
14995780-GC-G
15040304-G-T
16277771-G-A
16912001-G-A
18981539-G-T
19321023-C-T
19880053-C-G
20084709-G-T
20312594-G-A
20323542-A-G
20323543-T-G
20603501-C-T
20664745-G-A
20772864-A-G
22308339-G-A
20323553-A-C
14709736-A-G
2911065-A-G
6828389-T-C
9597479-C-A
11767332-G-A
12232611-G-C
12298194-A-G
13413031-C-G
13567563-T-A
13927645-G-T
14421976-A-G
14421977-T-A
15681984-A-G
15689128-C-A
16943124-A-G
17068748-G-A
17092876-A-C
17289379-C-A
19942335-T-C
20523642-T-C
21387884-G-A
22302523-A-G
2792934-A-G
2851550-T-C
2899541-C-T
3026414-A-AT
6812919-A-G
7376809-C-A
8400070-T-G
8513872-GGA-G
8775221-G-A
13457866-A-C
15500132-G-C
16440103-G-T
16545279-G-A
16592220-C-A
19395634-T-G
20132539-C-A
20314202-A-C
20929045-A-G
12160647-G-C
13239990-A-G
18921647-G-A
2930390-C-T
8491907-C-G
9250867-T-C
10626305-C-T
12587640-G-A
13352747-T-G
13540133-T-A
14436006-A-T
14952719-G-A
16756368-G-A
17160521-A-G
19556653-C-T
19740568-CTT-C
20299164-C-T
20582730-G-C
6933846-A-C
7208045-C-T
7339938-G-A
7870827-G-A
8892723-G-A
9283421-G-A
9546744-A-C
9546753-G-A
12078567-C-T
12526654-T-G
14159493-A-G
15635576-A-G
15915127-A-T
16882469-G-T
17952646-AAT-A
19008338-G-A
19623662-A-C
21844318-A-G
21861092-A-G
2955932-C-G
6273495-G-C
7781685-C-G
8519544-G-C
8833299-AAACTACTC-A
12305606-T-A
13798559-C-T
14082807-G-T
16055262-T-C
16313737-A-G
16489608-A-G
16535108-T-C
16966248-C-T
19271669-G-A
20278093-T-A
26569963-G-A
17464353-G-T
6272252-T-G
7093723-C-T
7305100-C-A
7397811-C-T
7532323-C-T
7792062-A-G
8236775-G-A
8254408-G-C
8335255-C-A
8657927-C-A
11708020-G-A
11871076-T-C
11882242-G-A
13159767-A-G
14455589-T-C
15229224-TC-T
15260048-G-A
15914986-A-G
16433361-A-T
16774471-G-T
17252901-C-T
17399172-G-A
19019711-G-A
19728738-CAT-C
20298742-G-A
20306943-C-G
20312189-G-T
20313970-T-A
21269531-T-C
21689799-A-G
1k Genomes
HG00260
Whear
B81043
Bryan
545965 545965
Stevens
B17317 B17317
Nisbet
147657 147657
Nisbett
34724 34724
Nisbet
76192 76192
Nisbett
169523 169523
Nesbitt
27867 27867
Nisbet
278662 278662
Nesbitt
33607 33607
Nesbitt
664473 664473
Nisbett
352991 352991
Nisbet
388293 388293
Harrell
50394
Wells
122883 122883
Beckermann
529720
Wells
467822
Zuiderent
E2267 E2267
Horton
331647
Dausman-Neal
608128
Merrell
N10632
Lundqvist
323068
Sweden
399675
Sweden
370954
Stauber
321411
Bott
318472
Loudon
204341
Greyling
342460
Sweden
341078
Blø
501380
Mitchell
532361
Campbell
504786
Brown
285141
Frisk
B277002
Cockburn
96183 96183
Cockburn
206426 206426
Cogburn
217975
Cogburn
307816
Cockburn
186266
Cockburn
191674
Cockburn
L9NFP
Cockburn
70549 X3ZMG
Cockburn
187871 187871
Cockburn
197753 197753
Dunbar
50943
Dunbar
111717
Dunabar
354184
Dunbar
80002
Dunbar
47330
Dunbar
60941
Dunbar
116755
Dunbar
277515
Riddell
204364
Rutherford
N143703
Curley
693430
Rutherford
490246
Preston
147260
Preston
223391
Carnegie
557649
Roquebrune
173247
Shenton
B11436 B11436
1k Genomes
NA12842
1k Genomes
NA12872
Allen
42947
Plenert
129194
Lock
IN13999
Beard
351762
Wentker-Begemann
902768
Ruut
N113458 N113458
Riley
B3023
Luckey
B101532
Dunn
38868 38868
Dunn
384677
Duncan
219530
Dun
293547 293547
Wallis
70348
Ihle
765084
Lobban
IN42096
Moeller
450804
Szenko
N13267
Michrina
N260206
Wyatt
444747
Jacobsen
670269
Oney
855304
Augestad
184520
Hatteberg
366034 366034
Hatteberg
644371
Lom
416548
Larsson
466618
Gustafsson
729379
Sweden
366947
Eriksson
505649
Kloefve
487902 487902
Finbakken
370035
Wilson
173731 173731
Bjørn
447166
Andersson
271791
Musland
340703 340703
Bengtsson
150831
Olsen
778759
Johansson
647935
Mörling
272581 272581
Bloomquist
N113653
Frykman
N37019
Sweden
365891
Andersson
243831
Svantesson
420390
Svensson
775442
Bodin
548722
Norway
510451
Morrison
328663 328663
Gunn
102416
Pedersen
564084 564084
Sutherland
306246 306246
Lødemel
762479
Black
640271
unknown
Z5H78
unknown
N145153
Andersen
557985 557985
Engebretsen
391986 391986
Asklaksen
582945
Lundell
IN17078
Hostvedt
N140231
Svensson
504753
Waldenstrom
531461 531461
Månsson
MI18381
Nilsson
486906 486906
Hektor
528379 528379
Andersson
491164 491164
Olesen
387786 387786
Jerpsson
745451
Berg
437689
Kempe
684762
Clemet
681176
Larsen
322554 322554
Simonsson
IN21561
Purainen
191489 191489
Madbro
MI18749
unknown
547428
Gjertz
N26527
Bårdlund
233453
Lee
366638 366638
Barnes
445503 445503
Skunke
365867 365867
Nilsson
526011 526011
Nilsson
416347 416347
Hoflin
365868
Ersson
668755
Hansen
393983 393983
Christensen
352926 352926
Rundquist
357499 357499
Nilsson
299985 299985
Jönsson
N112397 N112397
Ersson
N3181
Nilsson
395315 395315
Olsson
265714 265714
Larsson
370973
Nyman
N49295 N49295
Allen
139270
Wiklund
582987 582987
Storkeskis
558477 558477
Bergvall
326078
Evert
640478
Soderstrom
472268 472268
Eriksson
IN11839
Olofsson
451405 451405
Pehrsson
475637
Flaaten
630120
Johansson
B8377 B8377
Andersson
633311 633311
Andersson
581857
Olsson
536771
Mcelroy
449436 449436
Mcelroy
364346
Frödeby
474909
Jönsson
IN10936
Jonsson
501456 501456
Matses
268714
Unknown
327905
Livingston
607640 607640
Livingston
228824
de Rodes
448780
Moeller
E21918
Larsson
634467
Aronsson
93598
1k Genomes
HG00108
Jonsen
N118662 N118662
Larsson
695332
Snall
N78825 N78825
Sweeney
712182 712182
Lund
223658 223658
Dal Zovo
MI28083
Mattsson
300951
Mcleod
275249
Henriksson
673488
Elo
419795
Bruus
IN12706
Macaulay
IN30007
Macleod
IN20860
Nilsson
492295
Collins
N14340
Young
68399
Szólád SZ4
SRR6703601
Elmer
N83174
Aylmer
364027 364027
Elmer
369990 369990
Lunsford
N124091 N124091
Lunsford
352751 352751
Lunsford
560088 560088
unknown
420159
Lunsford
878CU
Lunsford
ZBHS5
Stanuszek
N88045
Winne
255311 255311
Burghgraeve
348333
Black
B99911
Kleinhans
126210
Lund
268608
Ovens
336250
Gorr
B76415
Old
288915
1k Genomes
NA12827
Norway
343002
Jansen
409571
Magnusson
IN31899
Baker
18600
Hinks
B378723
Baker
B76717
Sweet
N44777
Hockley
N85247
Davidson
15943
Gurd
171123
Richards
323104
Thomas
B29340 B29340
Capen
B7362
Bryan
303001 303001
Parker
18235
ST
457484 457484
Bryan
528892 528892
Schoppenhorst
556141 556141
Bryan
541098 541098
Bryant
N32998 N32998
Lagerlof
642994
Åhman
555645
Nilsson
535211
Coady
317257
Johanesen
687536
Torstensson
841628
Bryant
314391
Bryan
303002
Bryan
864924
Borel
N65375
Venier
65496
Cockerline
422198
Danko
113462
Cooney
N61825 N61825
Suter
307513
Howell
128028
Perdue
189698
Marksberry
348859
Langton
427563
Kamersoski
N85364
Storie
281067
Currie
415756 415756
Jackson
502624
Dickinson
153605 153605
Dickason
6450
Mexico
343405 343405
Machado
376402
Heath
406342
Falck
426252
Norway
345467
Russia
544423
Urmakaren
urm160
Kellner
B354436
Larsson
358536
Sweden
548083
Eriksson
449843
Holmqvist
639672
Nieländer
587799
Stiles
110726
Wright
411554
Donaldson
12872
Brouwers
435331
Brees
428961
Harvey
62374
Huegli
812471
Steele
260426
Schultz
337924
Dickinson
B10943
Vatnsdalur
VDP-A7
Thompson
168469
Terwiske
272891
Allen
358898
Terwiske
MK29343
Myers
605115
Allen
747970

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

Hinxton
HI2
Ancient DNA (aDNA). Coverage is not always the best, so position may only be approximate.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.